นายก อบจ.ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน และเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

นายก อบจ.ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน และเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

         เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ตามโครงการ “อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยประชาชน” ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน อบจ.ภูเก็ต บริเวณโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 8-20 กรกฎาคม 2564 พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และจิตอาสา ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีน โดยมี นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. และ นายสัญญพงศ์ สมบัติทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักช่าง อบจ. เข้าร่วม