นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ร.ร.อนุบาลภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ร.ร.อนุบาลภูเก็ต

              เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา สถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รอง ผอ.สพม.14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) ประธานคณะกรรมการฯ ดร.วิภา สายรัตน์ ผอ.สพป.ภูเก็ต นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นายเชียร ศรีเรือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

               ในการนี้ ทางโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้นำเสนอการประเมินคุณภาพสถานศึกษาใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพนักเรียน, ด้านการบริหารหลักสูตร และการศึกษา, ด้านการบริหารและจัดการศึกษา, ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และด้านความดีเด่นของสถานศึกษา