นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่เขาโต๊ะแซะ เพื่อหารือแนวทางปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะเพิ่มเติม และแหล่งท่องเที่ยว

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่เขาโต๊ะแซะ เพื่อหารือแนวทางปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะเพิ่มเติม และแหล่งท่องเที่ยว

               เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมสำรวจพื้นที่บริเวณเขาโต๊ะแซะ พร้อมหารือแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม เพื่อพัฒนาเป็นสวนสาธารณะเพิ่มเติม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจและใช้ประโยชน์ต่อไป

#อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน