นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมหารือแนวทางแก้ปัญหาการจราจร จ.ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมหารือแนวทางแก้ปัญหาการจราจร จ.ภูเก็ต

                 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับภาคเอกชน มาเสนอแนวคิดระบบขนส่ง Monorail เพื่อการแก้ปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ต