นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวเปิดสายด่วน “ภูเก็ต 1300 สถานีคลายทุกข์”

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวเปิดสายด่วน “ภูเก็ต 1300 สถานีคลายทุกข์”

              เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวเปิดสายด่วน “ภูเก็ต 1300 สถานีคลายทุกข์” เพื่อเป็นช่องทางให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้ปรึกษาปัญหาความทุกข์และความเดือดร้อน โดยมี นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่

             นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดมากว่า 3 ปีส่งผลกระทบต่อจิตใจของประชาชนในพื้นที่ โดยที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตได้พยายามแก้ปัญหาเรื่องการควบคุมโรคและการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ และจากผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ประชาชนเกิดจากความเครียดวิตกกังวล เกิดความทุกข์กายและทุกข์ใจ ส่งผลให้ประชาชนบางรายตัดสินใจฆ่าตัวตายที่บริเวณสะพานสารสิน โดยเชื่อว่าบุคคลเหล่านั้นต้องมีระยะเวลาที่มีความทุกข์ใจ ก่อนการตัดสินใจทำร้ายตนเอง จังหวัดภูเก็ตจึงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดตั้งสถานีคลายทุกข์เพื่อเป็นช่องทางที่จะช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ที่มีความทุกข์ในทุกปัญหา

            ด้าน นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพในจังหวัดภูเก็ตหรือในกรุงเทพมหานครที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ตกงาน ไม่มีรายได้ สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนไม่มีทางออก ดังนั้น อบจ.ภูเก็ต จึงได้มีแนวคิดร่วมกับจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต โดยสิ่งที่จะสามารถดูแลเยียวยาความทุกข์ของประชาชนได้จะต้องเป็นสิ่งที่ทำได้จริง ดังนั้น การบูรณาการเปิดสายสายด่วน “ภูเก็ต 1300 สถานีคลายทุกข์” เชื่อว่าจะสามารถคลายทุกข์ให้กับประชาชนได้จริง โดยจะมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์และให้คำปรึกษา ทุกปัญหา ขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลฝากไว้ หากเป็นปัญหาที่ อบจ. สามารถดำเนินการได้จะได้เข้าช่วยเหลือทันที ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจากข้อมูลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพบว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดเหตุการณ์มีประชาชนคิดฆ่าตัวตาย รวมไปถึงบางครอบครัวมีความทุกข์ ขาดข้าวสารและอาหารในการดำรงชีวิต ซึ่งในส่วนของ อบจ.ภูเก็ต พร้อมที่จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

            ขณะที่ นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สายด่วน 1300 ได้บูรณาการร่วมกันเพื่อจัดคู่สายภูเก็ต 1300 สถานีคลายทุกข์ ที่จะมีเจ้าหน้าที่รับสายรับเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือและให้คำแนะนำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางสายด่วน  1300