นายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเรื่องความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวท่าเรืออ่าวฉลอง

นายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเรื่องความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวท่าเรืออ่าวฉลอง

            เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ของ อบจ.ภูเก็ตในการปฏิบัติงาน  ตรวจความพร้อมเรื่องความปลอดภัย อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการสะพานท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี 2564