นายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน ณ ชุมชนชาวไทยใหม่ บ้านแหลมตุ๊กแก

นายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน ณ ชุมชนชาวไทยใหม่ บ้านแหลมตุ๊กแก

           เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแก่พี่น้องประชาชน ณ ชุมชนชาวไทยใหม่ บ้านแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งทางกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดำเนินการตรวจคัดกรองและฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว จำนวนกว่า 300 คน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต และนพ.พัลลภ เทพวงศ์ หัวหน้ากลุ่มการแพทย์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่

          สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ในภูเก็ต (ระลอกเมษายน) ขณะนี้ยังคงมีความรุนแรง ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้ตระหนักต่อความห่วงใยของประชาชน ซึ่งการป้องกัน ย่อมดีกว่าการรักษา จึงขอความร่วมมือทุกคนป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์