นายจักรพันธ์ พรนิมิต รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ คนที่หนึ่ง พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการพร้อมร่วมฟังบรรยายสรุป การปฏิบัติงานในการเดินทาง เข้า – ออก จังหวัดภูเก็ตในโครงการ ( Phuket Sandbox )

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)

วันที่ 24 ก.ย.64 เวลา 13.30 น. นายจักรพันธ์ พรนิมิต รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ คนที่หนึ่ง พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการพร้อมร่วมฟังบรรยายสรุป การปฏิบัติงานในการเดินทาง เข้า – ออก จังหวัดภูเก็ตในโครงการ ( Phuket Sandbox ) การนี้ เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.), ผู้บริหารและพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต และ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังบรรยาย ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

*******************

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ฝ่ายอำนวยการ ท่าอากาศยานภูเก็ต