บรรยากาศการรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต คึกคัก มีทั้งผู้สมัครหน้าเก่าและหน้าใหม่ร่วมชิงชัย เลือกตั้ง 28 มี.ค.64 นี้

บรรยากาศการรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต คึกคัก มีทั้งผู้สมัครหน้าเก่าและหน้าใหม่ร่วมชิงชัย เลือกตั้ง 28 มี.ค.64 นี้

              เมื่อวันที่​ 8 ก.พ.64​ ที่ผ่านมา​ ผู้สื่อรายงานว่า สำหรับบรรยากาศการรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะที่บริเวณห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลนครภูเก็ต บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก วันแรกมีผู้สมัครนายกเทศมนตรี 2 กลุ่ม กลุ่มแรก นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา กลุ่มคนหนุ่ม และ กลุ่มสอง คือ นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส กลุ่มรักภูเก็ต ซึ่งในส่วนของผู้สมัครนายกฯ มีการตกลงกันโดยไม่มีการจับหมายเลข ปรากฏว่า นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา หัวหน้ากลุ่มคนหนุ่ม ได้หมายเลข 1 ส่วน นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส หัวหน้ากลุ่มรักภูเก็ต ได้หมายเลข 2 ขณะที่ สมาชิกสภาฯของกลุ่มคนหนุ่มได้ส่งครบทั้ง 24 คน 4 เขตเลือกตั้ง เช่นเดียวกับ กลุ่มรักภูเก็ต ได้ส่งครบทั้ง 24 คน 4 เขตเลือกตั้ง นอกจากนั้นมีผู้มาสมัครสมาชิกสภาฯอิสระอีกหลายคน โดยในส่วนของสมาชิกสภาฯไม่มีการตกลงกันได้จึงใช้วิธีจับสลากทั้ง 4 เขต โดยมี กองเชียร์มาให้กำลังใจและมอบดอกไม้กันอย่างคึกคัก

            ขณะที่ บรรยากาศการรับสมัครนายกเทศมนตรีตำบลฉลองและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลอง วันแรกมีผู้มาสมัครนายกฯ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย นายสำราญ จินดาพล กลุ่มฉลองก้าวใหม่ และ ว่าที่ร้อยตรี สมชาติ เตชถาวรเจริญ อิสระ ซึ่งในส่วนของผู้สมัครนายกฯ มีการตกลงกัน แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ จึงมีการจับหมายเลข ปรากฏว่า นายสำราญ จินดาพล หัวหน้าทีมฉลองก้าวใหม่ ได้หมายเลข 1 ส่วน ว่าที่ร้อยตรี สมชาติ เตชถาวรเจริญ อิสระ ได้หมายเลข 2 ส่วนสมาชิกสภาฯของกลุ่มฉลองก้าวใหม่ ไม่ต้องจับสลาก เนื่องจากยังไม่มีผู้มาสมัครสมาชิกฯ จึงได้หมายเลข 1-6 ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง โดยมี กองเชียร์มามอบดอกไม้ให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก

         ในส่วนเทศบาลตำบลศรีสุนทร วันแรกมีผู้มาสมัครนายกฯ จำนวน 1 คน คือ นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ หัวหน้าทีมศรีสุนทรเป็นหนึ่ง ได้หมายเลข 1 ส่วนสมาชิกสภาฯ ทั้ง 2 เขตเลือกตั้งมาสมัครครบทั้ง 2 เขต จำนวน 12 คน และมีผู้สมัครสมาชิกสภาฯอิสระ 1 คน ด้านเทศบาลตำบลราไวย์ วันแรกมีผู้สมัครนายกฯ จำนวน 1 คน คือ นายอรุณ โสฬส หัวหน้าทีมพัฒนาราไวย์ ได้หมายเลข 1 ส่วนสมาชิกสภาฯ ทั้ง 2 เขตเลือกตั้งมาสมัครครบทั้ง 2 เขต จำนวน 12 คน

         อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเทศบาลอื่นๆ ได้มีผู้สมัครทั้งนายกฯและสมาชิกสภาฯ กันอย่างคึกคักเช่นเดียวกัน สำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 มี.ค.64 นี้