ประกาศเลื่อนการจัดงาน  Phuket Night Run 2020 เป็นวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564

 

Phuket Night Run 2020

ย้าย วันจัดกิจกรรมงานวิ่ง เป็นวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564

 

ประกาศเลื่อนการจัดงาน  Phuket Night Run 2020

         ด้วยสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโควิด 19 ในประเทศไทย รวมถึงมาตรการการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดของจังหวัดภูเก็ต จากผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจำนวน 28 จังหวัด

           เพื่อสร้างความปลอดภัยให้จังหวัดภูเก็ตในการควบคุมการระบาด และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมในต่างจังหวัดได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความตั้งใจโดยไม่กังวลเรื่องการระบาด ทำให้สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตตัดสินใจเลื่อนการจัดงานออกไปจากวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เป็นวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อวิ่งทางไปรษณีย์ และสามารถรับ BIB การแข่งขันได้ที Sport Expo ในระหว่างวันที 26-27 มีนาคม 2564 เวลา 16:00-21:00 น. ณ เวทีกลางสะพานหิน

         สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากต่างจังหวัดที่ได้สำรองห้องพักไว้แล้ว ให้ส่งเอกสารการสำรองห้องพักพร้อมเอกสารการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Phuket Night Run ให้ทางสมาคมฯ

         อีเมล: info@phukettourist.com หรือเพจ Phuket Night Run เพื่อทางสมาคมฯ จะประสานงานเลื่อนวันเข้าพักให้

           ทางสมาคมฯ ใคร่ขออภัยในความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนกิจกรรมออกไป ด้วยถือความปลอดภัยของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ และหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจในสถานการณ์ที่กำลังประสบอยู่ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 076610365
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต