ประกาศแจ้งคุณลูกค้า SINO CAR RENT PHUKET และ SINO AUTO SERVICE ปิดให้บริการช่วงสงกรานต์

ประกาศแจ้งคุณลูกค้า SINO CAR RENT PHUKET และ SINO AUTO SERVICE

ปิดให้บริการช่วงสงกรานต์ ในที่ 13-16 เมษายน 2566 เปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ค่ะ