ประกาศ​ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด​ บอร์ด บวท.ได้แต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่​ โดยมีผลบังคับใช้​ตั้งแต่​ วันที่​ 7 กรกฏาคม 2564​ นี้

ประกาศ​ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด​ บอร์ด บวท.ได้แต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่​ โดยมีผลบังคับใช้​ตั้งแต่​ วันที่​ 7 กรกฏาคม 2564​ นี้

           คณะกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) มีมติจากการประชุมคณะกรรมการฯ​ ครั้งที่ 8/2564 (654)

          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้แต่งตั้ง นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ด้านปฏิบัติการ ทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (กอญ.บวท.) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564​ นี้ ไปจนกว่ากระบวนการสรรหา กอญ. บวท. ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจะแล้วเสร็จ

             เนื่องจาก นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ นายทินกร ชูวงศ์ มีความเชี่ยวชาญในสายงานบริหารจราจรทางอากาศ

ขอบคุณ​ข้อมูล​และภาพจาก….
สื่อสารองค์กร บวท.
โทรศัพท์ : 0 2285 9090 หรือ 06 1408 4488