ภูเก็ตประกาศรางวัลหนังสั้น “Short Film..แทคทีมเด็กไทยถ่ายหนังสั้น”

ภูเก็ตประกาศรางวัลหนังสั้น “Short Film..แทคทีมเด็กไทยถ่ายหนังสั้น”

        วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประกาศผลรางวัลชนะเลิศโครงการ Short Film ..แทคทีมเด็กไทยถ่ายหนังสั้น ปี 13 ตอน Phuket..Move on (เราจะก้าวต่อไป)  ดร.ศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล  ประธานมูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ ให้การต้อนรับ

       วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ Short Film ..แทคทีมเด็กไทยถ่ายหนังสั้น ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก  เพื่อให้มีการยุติการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก และเพื่อใช้หนังสั้นเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ต่อไป โดยมีเด็กนักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต โรงเรียนกะทู้วิทยา และมูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย

       และผลการตัดสินการประกวดรางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote ได้แก่ หนังสั้นเรื่องก้าวข้ามความกลัว จากทีม เฉลิมฟิล์ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่องขี้หมา ทีม TPK5 Film โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรื่อง ลบภาพจำ ทีมป่าตองฟิล์ม โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง รางวัลชมเชยได้แก่ เรื่องต้องรอด ทีม Green White Short Film โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯ