ภูเก็ตประชุมขับเคลื่อนการเดินหน้าภูเก็ตสู่เมืองคาร์บอนต่ำเป็นไปอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง มุ่งเป้าหมายให้ภูเก็ตให้เป็นเมือง Low Carbon Destination

ภูเก็ตประชุมขับเคลื่อนการเดินหน้าภูเก็ตสู่เมืองคาร์บอนต่ำเป็นไปอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

มุ่งเป้าหมายให้ภูเก็ตให้เป็นเมือง Low Carbon Destination

              เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.40 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายวัฒนพงษ์  สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต, นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต,นายวิทยา  เกตุชู  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต,นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน ส่วนราชการภาครัฐเอกชน เพื่อหารือ การเดินหน้าภูเก็ตสู่เมืองคาร์บอนต่ำเป็นไปอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง มุ่งเป้าหมายให้ภูเก็ตให้เป็นเมือง Low Carbon Destination

            โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ต จะมีการพัฒนาระบบดิจิตอลแพลตฟอร์มสำหรับการรวบรวมข้อมูลขยะอาหารและอาหารส่วนเกินของจังหวัดภูเก็ต และปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีโครงการนำร่อง โมเดลจัดการขยะอาหาร Food West ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแบบมีส่วนร่วม เน้นการลดปริมาณขยะอาหารวางแผนการซื้อของแต่พอดีการจัดทำอาหารให้พอเหมาะการบริโภคอาหารในปริมาณที่เหมาะสมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย

               ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีการดำเนินการ โดยให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีการบริหารจัดการขยะโดยมีเครื่องมีเครื่องทำปุ๋ย การคัดแยกอาหาร เพื่อการลดFood West ด้านมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน ได้มีการขับเคลื่อนให้จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าสู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องโดยมีแผนที่จะดำเนินการเพิ่มเติม​ ดังนี้

              กำหนดแผนการจัดการขยะ Food West เน้นการลดการเกิดขยะขยะ สู่การแบ่งปันให้คนแบ่งปันให้สัตว์ทำเป็นพลังงานทำปุ๋ย โดยกำหนดจะจัดตั้ง ศูนย์กลาง บริหารจัดการด้านอาหาร 1 อำเภอ 1 จุด โดยจะนำอาหารจากโรงแรม ที่เข้าร่วมโครงการมาแปรรูป ให้เป็นอาหาร เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการ ในราคาที่ ย่อมเยา แต่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการดำเนินการร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวางเป้าหมาย รถขยะจากอาหาร ได้อย่างยั่งยืน และให้จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าสู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง