ภูเก็ตไม่พบผู้ป่วยโควิด – 19 รายใหม่เพิ่มยังคงสะสม 224 ราย ส่วนตำรวจ 24 นายผลเป็บลบ

ภูเก็ตไม่พบผู้ป่วยโควิด – 19 รายใหม่เพิ่มยังคงสะสม 224 ราย ส่วนตำรวจ 24 นายผลเป็บลบ


         วันนี้ (12พ.ค.) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 11 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 224 ราย (ไม่พบรายใหม่) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาต ให้กลับบ้าน 193 ราย เสียชีวิต 3 ราย กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 27 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

          ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 5,798 ราย (รายใหม่ 70 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 85 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 27 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 58 ราย) กลับบ้านแล้ว 5,713 ราย

          จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด 9,833 ราย ( พบเชื้อ 224 ราย ) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 5,798 ราย (พบเชื้อ 186 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชื้อ 38 ราย)

         สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมดที่รายงานมาข้างต้นนั้น ยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล ด้วนขณะนี้ จังหวัดภูเก็ตได้ผ่อนปรนให้เปิดร้านเสริมสวยบุรุษหรือสตรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จึงขอแจ้งให้ทราบว่าจะให้เปิดเฉพาะแต่งผม ตัดผม หรือไดร์ผมเท่านั้น ควรจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือจองคิวหน้าร้าน เพื่อลดความแออัด เน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยู่เสมอขณะอยู่ในร้าน ลดการพูดคุยที่ไม่จำเป็นระหว่างให้บริการ ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกฮอล์ก่อนเข้าร้านและหลังให้บริการ ห้ามผู้ติดตาม ยกเว้นผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า 15 ปี และเอย่าลืมว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัดควรงดให้บริการทันที

          สำหรับประชาชนทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กินร้อน ช้อนกลาง (ส่วนตัว) ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้ รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19ได้ทันที
อย่างไรก็ตาม ขณะที่ สำหรับการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งจากช่องจมูก(swap) ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ป่าตอง 24 รายนั้น ผลการตรวจออกมาแล้วจำนวน 24 ราย ซึ่งผลเป็นลบ