ภูเก็ต​ ยกระดับมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต​มีผลบังคับใช้​ วันที่ 25 กรกฎาคม -2 สิงหาคมนี้ กำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากทุกจังหวัด ต้องแสดงหลักฐานผลการฉีดวัคซีนครบโดส และผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบ มาไม่เกิน 72 ชั่วโมง

ภูเก็ต​ ยกระดับมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต​มีผลบังคับใช้​ วันที่ 25 กรกฎาคม -2 สิงหาคมนี้ กำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากทุกจังหวัด ต้องแสดงหลักฐานผลการฉีดวัคซีนครบโดส และผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบ มาไม่เกิน 72 ชั่วโมง

          ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 43/2564 ซึ่งมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานราชการและตัวแทนจากองค์กรภาคเอกชน และกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

        ซึ่งครั้งนี้มีวาระสำคัญ คือ พิจารณามาตรการการยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากนอกพื้นที่ หลังพบตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉพาะวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อสูงถึง 20 ราย เป็นการติดเชื้อในพื้นที่ภูเก็ต 18 ราย และนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ จำนวน​ 2 ราย ด้วยเกรงว่าหากตัวเลขยังเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้

          นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลัง​การประชุมฯว่า​ ที่ประชุมได้มีการหารือกันในหลายเรื่อง โดยประเด็นที่สำคัญ คือ การพิจารณายกระดับมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะมีผลบังคับใช้​คือ วันที่ 25 กรกฎาคม -2 สิงหาคมนี้ กำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากทุกจังหวัด รวมถึงผู้ที่อยู่ภูเก็ตแต่เดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วย โดยจะต้องแสดงหลักฐานผลการฉีดวัคซีนครบโดส และผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบ มาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ยกเว้น รถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพกู้ภัย รถขนส่งยาเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ต้องมีหนังสือรับรองการขนส่ง) ผู้มีนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 (ต้องมีใบนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2) ผู้มีความจำเป็นในการเดินทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ต้องมีตั๋วโดยสารของวันที่เดินทางเท่านั้น) ที่สามารถเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ โดยใช้หลักฐานผลการตรวจสอบโควิด-19 เป็นลบ มาไม่เกิน 72 ชั่วโมง

        ทั้งนี้ ในส่วนของเยาวชนที่อายุตั้งแต่ 6 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ต้องมีผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบ มาไม่เกิน 72 ชั่วโมง และให้โรงเรียนทุกแห่งขยายเวลาปิดการเรียนการสอนออกไปจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564​ “เหตุที่ต้องมีการยกระดับสูงขึ้นนั้น​ เป้าหมายเพื่อต้องการควบคุมให้การติดเชื้อและการแพร่ระบาดภายในจังหวัดภูเก็ตให้ลดลง ดังนั้น ขอความร่วมมือประชาชน งดการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดภูเก็ต เพราะสิ่งที่เรากังวล คือ เชื้อจากภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่”

          นายปิยพงศ์ กล่าวเพิ่มเติม​ ถึงสถานการณ์ภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ว่า นับตั้งแต่วันที่ 1-22 กรกฎาคม 2564 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้ว 9,358 คน มีการจองห้องจนถึงเดือนกันยายน 2564 แล้วกว่า 240,000 ห้อง ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี โดยดูได้จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น