มอบเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow) เพื่อเพิ่มระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาการหายใจเฉียบพลันและเรื้อรัง

          เครือกรุงเทพดุสิตเวชการ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธิเวชดุสิต โดยนายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี (ลำดับที่สองจากขวา)  รักษาการรองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 6 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบนายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ (กลาง)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในโอกาสมอบเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow) เพื่อเพิ่มระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาการหายใจเฉียบพลันและเรื้อรัง ตลอดจนรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ขั้นรุนแรงหรือขั้นวิกฤติ อันจะช่วยจัดการระบบการหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา