มุมน่ารักๆ มาอีกแล้ว ที่อควาเรียภูเก็ต มุมที่จะให้ทุกคนสนุกสนานและได้ถ่ายรูปสวยๆกับนอกแก้วมาคอล ที่มีความฉลาดแสนรู้ เจอกันชั้นลอย โซนสัตว์เลื้อยคลาน

              มุมน่ารักๆ มาอีกแล้ว ที่อควาเรียภูเก็ต มุมที่จะให้ทุกคนสนุกสนานและได้ถ่ายรูปสวยๆกับนอกแก้วมาคอล ที่มีความฉลาดแสนรู้ เจอกันชั้นลอย โซนสัตว์เลื้อยคลาน เวลา 10.45 13.30 15.00 น.ที่อควาเรียภูเก็ต ชั้น B1 เซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า

              Enjoin with our new activity at Reptile zone second floor, Cute Macaw as clever bird species, take photo for 3 times 10.45am 1.30pm and 3pm at Aquaria Phuket Floor B1 Central Phuket Floresta