“มูฟ เอเชีย” เตรียมพร้อมจัดงานวิ่งต้นแบบมาตรฐานรูปแบบใหม่ New Normal

“มูฟ เอเชีย” เตรียมพร้อมจัดงานวิ่ง

ต้นแบบมาตรฐานรูปแบบใหม่ New Normal

ในเทศกาลงานวิ่งระดับนานาชาติ Phukethon ครั้งที่ 4  

เปิดเกาะรับนักวิ่งทั่วประเทศ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ต

                      เมื่อวันที่ 28 ส.ค.63 เวลา 10.30 น. ที่ผ่านมา ณ Cafe Amazon@Yaowarat Road นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มูฟ เอเชีย จำกัด ผู้จัดอีเว้นท์กีฬามวลชน พร้อมด้วย นายวิรัช พาที ที่ปรึกษา Phukethon และกรรมการฝ่ายเทคนิคสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าว การเตรียมความพร้อมเปิดเกาะรับสมัครนักวิ่งทั่วประเทศทั้งไทยและต่างชาติ (ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก) ในเทศกาลงานวิ่งระดับนานาชาติ Phukethon ครั้งที่ 4  ซึ่งเป็นความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีจังหวัดภูเก็ต สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมกรีฑาแห่งเอเชีย ผลิตภัณฑ์โพคารี่ สเวท ภาคเอกชนอื่นๆ และมูฟ เอเชีย ประกาศยกเครื่องสร้างมาตรฐานใหม่แบบ New Normal และชูธง การเป็นงานวิ่งต้นแบบของประเทศ ในชื่อ “Pocari Sweat Phukethon 2020”

                นายบุญเพิ่ม กล่าวว่า สำหรับในปีนี้เป็นปีที่ 4 และเป็นปีที่เราได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดงานใหม่ เป็นแบบ New Normal Edition และเรามีผู้สนับสนุนรายใหญ่รายหนึ่งเข้ามาเป็น Global Brand และใช้ชื่อว่า Pocari Sweat Phukethon 2020  เป็นชื่อในการจัดงาน กับสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ และขณะเดียวกันปีนี้เองเป็นปีที่พิเศษจริงๆ ในเมื่อเรามีสถานการณ์ที่ถือว่าเป็นวิกฤติของโลก และของประเทศ และได้พลิกวิกฤติเป็นโอกาสว่า ในการจัดงานให้มีมาตรฐานสูงขึ้นมาเป็นรูปแบบ New Normal Edition ซึ่งมีระบบที่มาตรฐาน ทั้งในเรื่องของ ความปลอดภัยและสุขอนามัย ควบคู่กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ ศบค.จังหวัด มีการวางแผนเรื่องของการแพทย์ เพื่อป้องกันความปลอดภัยและสุขอนามัยให้กับนักวิ่งทุกคน และเป็นมาตรฐานในรูปแบบใหม่ที่เรามองว่าอาจจะเป็นมาตรฐานไปเลยก็ได้ ทั้งนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักวิ่ง และสมารถเป็นต้นแบบที่มีมาตรฐานใหม่ให้กับประเทศ โดย Pocari Sweat Phukethon 2020 จะทำให้มีมาตรฐานสูงคู่กับจังหวัดภูเก็ต รวมถึงยังได้มีการทำแพลตฟอร์มเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อไปในการจัดกิจกรรม เพื่อนำร่องไปสู่การจัดงานในปีต่อ ๆ ไป ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ Pocari Sweat Phukethon 2020 เข้าสู่แผนยุทธศาสตร์กีฬาของจังหวัด เพื่อแนวทางการสร้างมรดกทางกีฬาแบบยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

 

              นายบุญเพิ่ม กล่าวต่ออีกว่า สำหรับเทศกาลวิ่งนานาชาติ งาน Pocari Sweat Phukethon 2020 ครั้งที่ 4 กำหนดจัดงาน คือ วันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งผู้เข้าร่วมจะลดลงจากปีที่แล้ว (จำนวน 13,000 คน) เหลือจำนวนรวมไม่เกิน 9,000 คน โดยรวม เพื่อเป็นการลดความแออัดในพื้นที่

             โดยทางผู้จัดฯ ได้จัดแบ่งระยะการแข่งขันออกเป็น 2 วัน คือ วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน จำนวน 2 ระยะ ทางการแข่งขัน คือ 10 กม. และ 5 กม. จำนวนผู้เข้าร่วมคาดหวัง 4,000 คน และ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน จำนวน 2 ระยะทางเช่นกัน คือ ระยะทางการแข่งขันแบบ 42.195 กม. และ ระยะ 21.1 กม. จำนวนคาดหวัง 5,000 คน

             ทั้งนี้ ถือเป็นการร่วมจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของเกาะภูเก็ต และคาดว่าจะมีเงินสะพัดหมุนเวียนในช่วงเวลาดังกล่าวกว่า 150 ล้านบาท ซึ่งจะลดลงจากปีที่ผ่านมากว่า 50% โดยปัจจัยมาจากการจัดงานแบบ New Normal ที่ต้องการรักษาระยะห่างและลดความแออัด ซึ่งการคาดหวังในการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเป็นการยกระดับมาตรฐานงาน Pocari Sweat Phukethon 2020 ที่มีเป้าหมายในการสร้างงานแบบมีคุณภาพทุกปี โดยมีแผนในการถอดบทเรียนความรู้จากประสบการณ์จุดอ่อน และข้อผิดพลาดในปีที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการสร้างมาตรฐานใหม่ เพื่อนำร่องไปสู่การจัดงานในปีต่อ ๆไป ที่ผู้จัดฯ คาดหวังการมีส่วนร่วมจากทุก ๆ ฝ่ายของจังหวัด เพื่อช่วยผลักดันให้ Pocari Sweat Phukethon 2020 เข้าสู่แผนยุทธศาสตร์กีฬาของจังหวัดเพื่อแนวทางการสร้างมรดกทางกีฬาแบบยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ตต่อไปในอนาคต ร่วมถึงการยกระดับและรักษามาตรฐานงานวิ่งระดับแนวหน้าของเมืองไทย และเอเชีย

               นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามการจัดงานวิ่งบนถนนตามมาตรฐานที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา และ ศบค. ได้พิจารณาให้มีการเผยแพร่คู่มือการจัดการแข่งขันแบบ New Normal ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติในการจัดงานวิ่งในห้วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่ทาง ศบค. ได้ให้แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคดังกล่าว เพื่อความปลอดภัย และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ทางผู้จัดฯ และคณะกรรมการผู้ร่วมจัดงานจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมวางแผนและเตรียมมาตราการอย่างเต็มที่ พร้อมเตรียมสื่อสารให้กับนักวิ่งที่กำลังจะเตรียมตบเท้าเข้าร่วมงาน Pocari Sweat Phukethon 2020 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสวมหน้ากาก (เข้าและออกงาน) การลดความแออัดในบริเวณงาน ระบบการปล่อยตัวแบบเว้นระยะห่าง จุดคัดกรองแบบ Thermo จุดล้างมือแบบเจลทั่วงาน จุดให้นำ้แบบภาชนะขวด การรับอาหารแบบเซต และอื่น ๆ รวมถึงการวางแผนเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลนักวิ่งตลอดเส้นทางทุกระยะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่นักวิ่งจะต้องทราบข้อมูลก่อนเข้าร่วมแข่งขัน นายบุญเพิ่ม กล่าวสรุปทิ้งท้าย


             ส่วนทางด้าน นายวิรัช พาที ที่ปรึกษา Phukethon ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ Phukethon ในปีนี้ ถือเป็นปีที่ 4 ที่ทางบริษัท มูฟ เอเชีย ได้จัดขึ้นร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และถือโอกาสนี้ขอเชิญชวนนักวิ่งทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ และ ต่างจังหวัด มาร่วมการออกกำลังกาย โดยการวิ่งในรายการของ Phukethon ซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่ จึงอยากให้ลองมาดูว่าการวิ่งแบบมิติใหม่เขาวิ่งกันยังไง ต่อไปจะเป็นโมเดลใหม่สำหรับประเทศไทย จึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนนักวิ่งทุกท่านทั้งชาวไทยและต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกกำลังกายกับทาง Phukethon ในวันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน นี้

           โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เราได้พยายามที่จะทำให้สมบูรณ์แบบตามที่รัฐกำหนดไว้ ซึ่งรูปแบบก็ได้พูดคุยกันแล้วว่าเป็นแบบ New Normal ที่เราจะทำอย่างไร นอกจาก Phukethon จะสามารถช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ต คาดว่าประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ทางด้านของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของความเป็นเมืองท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

 


          สำหรับ เทศกาลวิ่ง Pocari Sweat Phukethon 2020 จะเริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม  2563 นี้ โดยมีการจำกัดจำนวน ผู้เข้าร่วมตามมาตรการเบื้องต้นแบบ New Normal จำนวนรวมไม่เกิน 9,000 คน ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อลงสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ https://www.facebook.com/Phukethon/

 


#ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการสร้างมาตรฐานใหม่งานวิ่งแบบ New Normal

#Pocari Sweat Phukethon 2020

#Phukethon2020

#PocariSweat2020

#2020phuket

#LovePhukethon