มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต​ มอบทุนการศึกษา 160 ทุน​ 14​ โรงเรียน​ เนื่องในพิธีสักการะ และเฉลิมฉลองวันเกิดเทพเจ้าโป๊ยจุนเซี้ยฮุด ประจำปี 2564 ให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต​ มอบทุนการศึกษา
160 ทุน​ 14​ โรงเรียน​ เนื่องในพิธีสักการะ และเฉลิมฉลองวันเกิดเทพเจ้าโป๊ยจุนเซี้ยฮุด ประจำปี 2564 ให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นางเบญจวรรณ ตัมพานุวัตร ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ แถลงข่าว​ การมอบทุนการศึกษา เนื่องในพิธีสักการะ และเฉลิมฉลองวันเกิดเทพเจ้าโป๊ยจุนเซี้ยฮุด ประจำปี 2564 ให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แบ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา 14 โรงเรียน จำนวน 160 ทุน ทุนละ 2,000 บาท, โรงเรียนเมืองถลาง 50 ทุน ทุนละ 3,000 บาท, วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จำนวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท, สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ จำนวน 3 ทุน​ ทุนละ 10,000 บาท, วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จำนวน 10 ทุน​ ทุนละ 10,000 บาท, วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จำนวน 30 ทุน​ ทุนละ 5,000 บาท และมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,250,000 บาท และมอบข้าวสารให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 17 โรงเรียน ในจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนละ 5 กระสอบ กระสอบ 50 กิโลกรัม รวม 85 กระสอบ เป็นเงิน 136,000 บาท

         นอกจาก​ ยังได้เตรียมจัดทำถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวภูเก็ต​ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวน 4,000 ชุด ผ่านทางอำเภอเมือง 2,000 ชุด อำเภอถลางและอำเภอกะทู้ อำเภอละ 1,000 ชุด รวม 4,000 ชุด กำหนดดำเนินการแจกจ่ายระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,680,000 บาท โดยให้แต่ละอำเภอ​ สำรวจข้อมูลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และนำรายชื่อส่งมอบให้กับทางมูลนิธิฯ เพื่อนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้เดือดร้อนตามกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ทั้งนี้ภายในถุงยังชีพ ประกอบด้วย ไข่ไก่ ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และปลาฉิ้งฉ้าง คิดเป็นมูลค่า ชุดละ 420 บาท