มูลนิธิเวชดุสิตฯ ส่งมอบความห่วงใย ต้านภัย Covid -19 มอบ Surgical Mask 10,000 ชิ้น และ N95 200 ชิ้น ให้กับรพ.วชิระภูเก็ต

         มูลนิธิเวชดุสิตฯ นำโดย นพ.ดุลย์ ดำรงศักดิ์ รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 6 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการกลุ่มภาคใต้ เป็นตัวแทนส่งมอบความห่วงใย ต้านภัย Covid -19 มอบ Surgical Mask 10,000 ชิ้น และ N95 200 ชิ้น ให้กับรพ.วชิระภูเก็ต เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19