ม.ราชภัฏภูเก็ตเชิญชมนิทรรศการ “มิติทับซ้อน สะท้อน วัฒนธรรม” ณ ไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

ม.ราชภัฏภูเก็ตเชิญชมนิทรรศการ “มิติทับซ้อน สะท้อน วัฒนธรรม” ณ ไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

         ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์“ (มิติ ทับซ้อน สะท้อน วัฒนธรรม) ผลงานสร้างสรรค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ นักศึกษาสู่ท้องถิ่น  โดยมีอาจารย์ธีระพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยนิทรรศการจัดให้เข้าชมในระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม ณ ไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต เวลา 11.00-20.00 น. (เสาร์-อาทิตย์เปิด 10.30 น.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 076 682900 หรือ 0921295468

FB:Limelight Avenue Phuket IG/Line:limelightphuket