รองนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมปล่อยรถ นำเสื้อผ้า เครื่องใช้ ที่รับบริจาคจากพี่น้องชาวภูเก็ต นำส่งมูลนิธิหลวงตาน้อย เพื่อเด็กกำพร้าฯ จ.นครปฐม

รองนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมปล่อยรถ นำเสื้อผ้า เครื่องใช้

ที่รับบริจาคจากพี่น้องชาวภูเก็ต นำส่งมูลนิธิหลวงตาน้อย เพื่อเด็กกำพร้าฯ จ.นครปฐม

            เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 12.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ศาลเจ้าปุดจ้อ ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง (สะพานหิน) และมูลนิธิกิ้วเที้ยนเก้ง (สะพานหิน) ร่วมปล่อยรถ คันที่ 26 เพื่อนำเสื้อผ้าเก่า เครื่องใช้ต่างๆ ที่ได้รับบริจาคจากพี่น้องชาวภูเก็ต นำส่งมูลนิธิหลวงตาน้อย เพื่อเด็กกำพร้าฯ จังหวัดนครปฐม โดยมี นายธีรวุธ ศรีตุลารักษ์ ประธานศาลเจ้าฯ นายสุริยา เหลือละมัย, นายสิทธิชัย จารุพงศ์พิสุทธิ์ รองประธานศาลเจ้าฯ นายประสาท สิริธร, นายฮวด แซ่ตัน คณะกรรมการศาลเจ้าฯ และนายธรรดร ธรรมรังษี ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ บริเวณด้านหน้าศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง (สะพานหิน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

            สำหรับการปล่อยรถในครั้งนี้ เป็นรถคันที่ 26 ซึ่งศาลเจ้าปุดจ้อ ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง (สะพานหิน) และมูลนิธิกิ้วเที้ยนเก้ง (สะพานหิน) ได้จัดกิจกรรมขึ้นตลอดทั้งปี เพื่อเป็นสะพานบุญนำเสื้อผ้า และเครื่องใช้ต่างๆ ของพี่น้องชาวภูเก็ต ไปบริจาคให้กับมูลนิธิหลวงตาน้อย เพื่อเด็กกำพร้าฯ จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ หากท่านใดมีจิตศรัทธา สามารถบริจาคได้ทุกวัน ที่ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง (สะพานหิน)