รองนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย และเจรจาธุรกิจการค้าและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร (KASET FEST @ PHUKET)

รองนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย

และเจรจาธุรกิจการค้าและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร  (KASET FEST @ PHUKET)

            เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.30 น. นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย และเจรจาธุรกิจการค้าและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร  (KASET FEST @ PHUKET) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2564 ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และ นายมนตรี เรืองพันธ์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธี

          สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเกษตร  ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว กิจกรรม งานมหกรรมแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย และเจรจาธุรกิจการค้าและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร (KASET FEST @ PHUKET) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้และช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร YSF Smart Farmer และผู้ประกอบการด้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสพบปะผู้บริโภค ได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการตลาดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหาสินค้าล้นตลาดหรือราคาตกต่ำในช่วงผลผลิตกระจุกตัวของฤดูกาล

        ​  โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยของเกษตรกร ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร YSF SF แปลงใหญ่ และวิสาหกิจชุมชน การสาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันการกินผลไม้ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การฝึกอบรมด้านอาชีพ จำนวน 3 หลักสูตร คือ แหนมเห็ด กิมจิ และการปลูกผักในกระถาง