รองนายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่มอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

รองนายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่มอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

           เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่มอบของขวัญให้แก่น้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นจำนวน 890 ชุด ณ ชุมชนซอยกิ่งแก้ว ชุมชนหมู่บ้านพนาสนธ์ เกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา และชุมชนซอยบ่อน้ำ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายปิยะ สีดอกบวบ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา และ น.ส.ธันย์ชนก กิ่งวงศา กรรมการผู้จัดการใหญ่ หจก.แพสุดสาคร ร่วมสนับสนุน

#อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน