รายงานความคืบหน้า กรณีเรือโชคถาวร ๗ ชนโขดหินบริเวณปากร่องน้ำทับละมุ จ.พังงา

รายงานความคืบหน้า กรณีเรือโชคถาวร ๗ ชนโขดหินบริเวณปากร่องน้ำทับละมุ จ.พังงา

                 เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๖ เวลา ๒๒.๒๕ น. ที่ระดับน้ำขึ้นสูงสุด เจ้าของเรือและทีมกู้เรือได้ดำเนินการกู้เรือโชคถาวร ๗ แต่ยังไม่สามารถกู้เรือออกจากจุดดังกล่าวได้ เนื่องจากกระแสน้ำและลมแรง ทำให้เชือกที่ยึดหัวเรือขาด จนทำให้เรือเคลื่อนจากตำบลที่ชนโขดหินไประยะห่างประมาณ ๑๐๐ เมตร โดยตัวเรือไม่ได้รับความเสียหาย ทางเรือจึงยุติการกู้เรือ และเตรียมการจัดหาอุปกรณ์เชือกทดแทน เพื่อยึดตัวเรือไม่ให้เคลื่อนที่จากตำแหน่งที่เรือเคลื่อนที่ไป

               ส่วนใน​ (วันนี้)​ วันที่ ๑๕ ก.ย.๖๖ เวลา ๑๐.๓๕​ น.​ ที่ระดับน้ำขึ้นสูงสุด ได้รับแจ้งจากเจ้าของเรือและทีมกู้เรือโชคถาวร ๗ โดยได้ดำเนินการให้เรือประมงชื่อ พรสมุทร ๕ ประเภทเครื่องมือทำการประมงแผงยกปูจั๊กจั่น มาดำเนินการลากเรือและกู้เรือแต่เนื่องจากกำลังของเรือประมงชื่อ พรสมุทร ๕ ไม่เพียงพอ ทำให้ยังไม่สามารถลากเรือออกจากจุดที่เรือเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิมได้ ประกอบกับระดับน้ำเริ่มลดลง จึงชะลอการกู้เรือไว้ก่อนเพื่อเตรียมการอุปกรณ์ในการกู้เรือ รวมทั้งประสานเรือประมงในพื้นที่ มาดำเนินการให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม

               ทางด้าน​ ในการกู้เรือ โดยจะดำเนินการกู้เรืออีกครั้งในเวลา ๒๒๕๑ ที่ระดับน้ำขึ้นสูงสุด ทั้งนี้ได้กำชับให้ทางเรือดูดน้ำ ใต้ท้องเรือออกจากตัวเรืออยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันมิให้เรือจม รวมทั้งขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้การ จำนวน ๓๐๐ ลิตร ไปเก็บไว้ยังถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ที่แข็งแรงและปิดมิดชิด เพื่อป้องกันมิให้เกิดน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเล

รวมถึง​ จากการประสาน จภ.๕ (พง.) ทราบว่าได้ออกคำสั่งห้ามใช้เรือฯ / คำสั่งให้กู้เรือฯ ให้กับเจ้าของเรือรับทราบแล้ว

ข้อมูล​และภาพประกอบ​จาก…
ห้องไลน์​ ศรชล.ภาค3​/ สื่อมวลชน