ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน และ ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต ชมนิทรรศการภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ ณ ศาลาประชาคม จ.ภูเก็ต

ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน และ ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต ชมนิทรรศการภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ ณ ศาลาประชาคม จ.ภูเก็ต

                 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน และ อบจ.เมืองภูเก็ต ร่วมชมนิทรรศการภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ ณ ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 12-31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.