ลงพื้นที่บริเวณชุมชนหลังสรรพากรจังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพแก่พี่น้องประชาชนผู้ที่เคยป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งเข้ารับการรักษาตัวจากโรงพยาบาลจนหายเป็นปกติและกลับมาพักที่บ้าน

             เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564  เวลา 17.30 น. นายเรวัต  อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์  สีดอกบวบ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชนกนันท์  โชติกิจสมบูรณ์  สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 2 คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เขตเทศบาลนครภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่บริเวณชุมชนหลังสรรพากรจังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพแก่พี่น้องประชาชนผู้ที่เคยป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งเข้ารับการรักษาตัวจากโรงพยาบาลจนหายเป็นปกติและกลับมาพักที่บ้าน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน พร้อมทั้งเยี่ยมและให้กำลังใจในการผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ซึ่งครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบฝากขอบคุณคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่ช่วยเหลือทุกๆ ส่วนที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับเทศบาลนครภูเก็ต นำทีมฉีดพ่น ลงพื้นที่ทำความสะอาดและกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อสร้างความปลอดภัยในบ้านพักที่อยู่อาศัยด้วย

#เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน          

#อบจ.ภูเก็ต ดูแลประชาชน