ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริเวณจุดตรวจความเรียบร้อยการจราจร ของ ทภก.

ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริเวณจุดตรวจความเรียบร้อยการจราจร ของ ทภก.

               วันที่ 25 ม.ค.66 เวลา 10.00 น. นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) พร้อมด้วย นายมนัส โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต (รภก.(ปร.)) ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริเวณจุดตรวจความเรียบร้อยการจราจร ของ ทภก.

               ทั้งนี้​ เพื่อสร้างความความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ณ ทภก. อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต