วันแรกของการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการเข้าประเทศ จากการตรวจสอบข้อมูลของผู้เดินทางที่จะเข้ามาในวันนี้ มีจำนวนกว่า 4,400 คน จาก 29 เที่ยวบิน

              เมื่อวันที่ 1 พ.ค.65 บรรยากาศบริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ยังคงมีผู้โดยสารทั้งเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และค่อนข้างคึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นวันแรกของการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการเข้าประเทศ จากการตรวจสอบข้อมูลของผู้เดินทางที่จะเข้ามาในวันนี้ มีจำนวนกว่า 4,400 คน จาก 29 เที่ยวบิน และคาดว่าหลังจากนี้ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 5,000 คนต่อวัน และในเดือนพฤษภาคมนี้ มีสายการบินที่ยืนยันเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศเฉลี่ยประมาณ 27 เที่ยวบินต่อวัน

             ด้านนายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า การให้บริการผู้โดยสารในวันนี้เป็นไปตามมาตรการผ่อนคลายของจังหวัดภูเก็ต โดยมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตรวจคนเข้าเมือง คอยอำนวยความสะดวกในกระบวนการต่าง ๆ ของการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศของผู้โดยสารระหว่างประเทศ ผ่านท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งเที่ยวบินแรกเป็นของสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 842 เส้นทางบิน โดฮา-ภูเก็ต จำนวนผู้โดยสาร 324 คน ซึ่งใช้เวลาไม่นานนักท่องเที่ยวก็สามารถเดินทางออกจากสนามบินได้ และภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

             ขณะมีผู้โดยสารชาวต่างชาติรายหนึ่งบอกว่า การเดินทางในครั้งนี้มีความสะดวกมาก มีการให้บริการที่ดี และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย