ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ตจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ในวันทะเลโลก 2565 WORLD OCEANS DAY 2022” ณ ชายหาดกะตะ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ตจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ในวันทะเลโลก 2565 WORLD OCEANS DAY 2022” ณ ชายหาดกะตะ

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต โดยชมรมดำน้ำและกู้ภัยเซ็นทรัล ภูเก็ต จัดกิจกรรม “รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร ดำน้ำเก็บขยะและชายหาด” เนื่องในวันทะเลโลก 2565 WORLD OCEANS DAY 2022 ณ ชายหาดกะตะ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย

– เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต
– ตำรวจน้ำภูเก็ต
– เทศบาลตำบลกะรน
– พนักงานบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต
รวมถึงจิตอาสาจำนวนมาก