ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวให้ชาวภูเก็ตในโอกาสครบรอบ 40 ปี เซ็นทรัลพัฒนา

ฉลองครบรอบ 40 ปี เซ็นทรัลพัฒนา

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวให้ชาวภูเก็ตในโอกาสครบรอบ 40 ปี เซ็นทรัลพัฒนา

นำกล้าไม้ 40 ต้น ได้แก่ ต้นตะเคียนทอง ต้นมะค่าโม่ง ต้นพยอม และต้นยางนา ปลูกในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.9)

จังหวัดภูเก็ต ตำบล ตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต

โดยมีคุณประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คุณธริวัสส์ ชุณหรัชพันธุ์ ผู้จัดการแผนกร้านค้าสัมพันธ์

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต รวมถึงพนักงานศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ร่วมปลูก

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเดือนสิ่งแวดล้อมโลก