สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต

                วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 (วันนี้) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม โดยตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 227 ราย รักษาหายให้กลับบ้าน จำนวน 224 ราย เสียชีวิต จำนวน 3 ราย จำหน่าย 1 ราย ซึ่งจำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด จำนวน 11,952 ราย และพบผู้ติดเชื้อ จำนวน 227 ราย ทั้งนี้ แบ่งเป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม จำนวน 7,397 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 23 ราย จากการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง จำนวน 520 ราย และเป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก จำนวน 4,035 ราย

                ปัจจุบัน ถึงแม้ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันมา 13 วัน แต่คงยังวางใจไม่ได้ จึงขอเน้นย้ำให้ประชาชน ยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปแหล่งชุมชนและสถานที่เสี่ยง ซึ่งอาจมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดครั้งใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อรัฐบาลประกาศการผ่อนคลายมาตรการลงได้มีการปรับเวลาห้ามออกนอกเคหสถานเป็นตั้งแต่เวลา 23.00-03.00 น. ส่วนมาตรการการใช้ชีวิตปกติด้วยวิถีแบบใหม่ (New Normal) ก็ผ่อนคลายมากขึ้น ตั้งแต่มาตรการในการดำเนินชีวิต อาทิเช่น การเปิดบริการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านอาหาร ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย กิจกรรมการออกกำลังกาย ฟิตเนส การดูแลสุขภาพ สันทนาการต่างๆ เช่น การเปิดโรงภาพยนตร์ สวนสัตว์ บริการนวดสปา และอยู่ระหว่างเตรียมผ่อนคลายระยะที่ 4

               ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มีการผ่อนคลายมาตรการเข้า- ออก จังหวัดมากขึ้น รวมทั้งรถโดยสารเริ่มเปิดให้บริการระหว่างจังหวัด จึงขอความร่วมมือประชาชนที่ประสงค์เดินทางลงทะเบียนในระบบ Phuket Smart Check-in และยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การรักษาความสะอาด การให้สถานประกอบการใช้ Platform ไทยชนะ และ ให้ผู้ใช้บริการสแกน QR Code ก่อนและหลังเข้าใช้บริการทุกครั้ง เพื่อจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและสามารถติดตามผลได้หากพบผู้ติดเชื้อ รวมทั้งยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา และยังคงให้เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 – 2 เมตร และควรล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ เพื่อความปลอดภัยต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก….

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต