สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต​ ร่วมกับ depa จัดโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต) ภายใต้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต​ ร่วมกับ depa จัดโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว

(จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต)

ภายใต้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

          วันที่​ 25 พ.ย. 64​ เวลา​ 14.00 น.​ ที่ผ่านมา​โรงแรมชิโนเฮ้าส์ภูเก็ต ชั้น 5 โดย​ นางสาวเชิญพร กาญจสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย​ นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล​ แถลงข่าวการจัดโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต) ภายใต้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัล​ เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยมีผู้ประกอบการ​และสื่อมวลชน​เข้าร่วม

           นางสาวเชิญพร กาญจสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต​ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต) โดยผ่านมาตรการ depa mini Tranformation Voucher หรือ​ คูปองดิจิทัล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEs นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การให้บริการและการตลาด​ ทั้ง​นี้เพื่อยกระดับความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มประสิทธิภาพหรือมูลค่าเพิ่มด้วย

            นอกจากนี้​ เพื่อสนับสนุนให้ SMEs ไทยยกระดับการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการในกระบวนการภายในของธุรกิจหรือ operational backbone ให้กับธุรกิจ SMEs ไทย ให้เตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) และเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนสู่ธุรกิจดิจิทัลอย่างมีแบบแผน โดยสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ operational backbone เช่น ERP, CRM, HR, บัญชี, ระบบการขาย, ระบบคลังสินค้า เป็นต้น​ อีกทั้ง​ ยังเป็นการกระตุ้นตลาดและ Jump Start การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่ม SMEs โดยมีเป้าหมายที่วางไว้จำนวน 100 ทุน ในกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต

              ทางด้าน​ นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล​ กล่าวถึง​ ในเรื่องของ​ทาง depa ที่ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย​ ในด้านการพัฒนาธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตลอดมา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งต่อไป ทั้งนี้ หากคุณคือผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล

             จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาทาง​ depaได้สนับสนับสนุน​Voucher​ จำนวน 2,000​ Voucher​ ให้กับสตาร์ทอัพ​ซึ่งรูปแบบ​และเงื่อนไขการสนับสนุน​ คือสนับสนุน​รูป​แบบเงินให้เปล่าสูงสุด​จำนวนร้อยละ​ 100​ ของ​ค่า​ใช้​จ่ายที่เกิดขึ้นจริงก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม​ ในวงเงินไม่เกิน​10,000​ บาท​ สำหรับหมวดค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน​ คือ​ ระบบ​ Safware, ค่าเช่าใช้บริการ​ระบบ​ อย่างน้อย​ 6​ เดือน​ และค่าอุปกรณ์​ Hardware Smart​ Device สนับสนุน​ 50% ซึ่ง​รูปแบบ​การ​สนับสนุน​ เป็นในลักษณะ​เป็นการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง​ (Reimbursement)​ กล่าวคือผู้ที่ได้รับ​การส่งเสริม​และสนับสนุน​จะต้อง​สำรองค่าใช้จ่าย​ในโครงการ​หรือการดำ​เนิน​งาน​ล่วงหน้าไปก่อนแล้วจึงนำส่วนหลักฐาน​ใบเสร็จ​การชำระ​เงิน​มาเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลังกับสำนักงาน​ฯต่อไป

             ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่เป้าหมาย สามารถ​ติดต่อสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต (คุณจิตรา) ได้ที่โทร. 081-0837660 หรือ depa สาขาภาคใต้ตอนบน (คุณพิมพ์นารา) โทร. 095-4261991 และสามารถติดตามรูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนอีกมากมายทั่วประเทศไทยของ depa ได้ที่ www.depa.or.th หรือที่ Facebook : depa Thailand