สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดงานภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ “Phuket Sand Box พลิกฟื้นท่องเที่ยววิถีไทย”

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดงานภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ “Phuket Sand Box พลิกฟื้นท่องเที่ยววิถีไทย”

              สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดงานภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ และสัมมนา “Phuket Sand Box พลิกฟื้นท่องเที่ยววิถีไทย” โดยมี นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว นำผู้ประกอบการการท่องเที่ยวส่วนกลาง สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) ร่วมงาน

             และนายพัฒนชัย  สิงหะวาระ   ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ (TCEB) ผู้สนับสนุนการจัดงานกล่าวเปิดงาน และนายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานเครือข่าย การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดภูเก็ต นายสมยศ ปาทาน  ประธานวิสหากิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต ร่วมแนะนำท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ Business Martching กว่า 30 ราย ณ โรงแรม Four Point by Sheraton Phuket Patong เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา