สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมใหญ่วิสามัญ 2565

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมใหญ่วิสามัญ 2565

 
                นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2565 โดยมีวาระสำคัญเรื่องการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชัยมงคล พฤกษ์อมรกุล นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต ดูแลสมาคม หอการค้า มาให้ข้อมูลเพื่อความถูกต้อง และได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่สมาชิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ รองคณบดี คณะการบริการ และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต บรรยายเรื่อง “สถิติการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจาก Phuket Sandbox สู่ปัจจุบัน” นายสุกฤษ โกยอัครเดช หัวหน้าทีมที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัล จำกัด บรรยายเรื่อง “ความรู้พื้นฐานของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจท่องเที่ยว” และนายชารีฟ ทองคำวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท SHAREEF 1400 จำกัด บรรยายเรื่อง “โอกาสทางการท่องเที่ยวจากประเทศซาอุดิอารเบีย” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน