สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – ภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ เปิดตัวโครงการสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ ตอน Lady’s story จัดโปรดีให้สาว ๆ ยืนหนึ่งเรื่องสุขภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันสตรีไทย 1 สิงหาคม และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยยุคใหม่มีสุขภาพดีและห่างไกลโรคมะเร็ง

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – ภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

และโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ เปิดตัวโครงการสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ ตอน Lady’s story

จัดโปรดีให้สาว ๆ ยืนหนึ่งเรื่องสุขภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันสตรีไทย 1 สิงหาคม

และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยยุคใหม่มีสุขภาพดีและห่างไกลโรคมะเร็ง

 

             เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา แพทย์หญิงศศิญา เมธาธราธิป สูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีบุตรยาก โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และนายแพทย์ชัยวัฒน์ สวนยา แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์ตรวจสุขภาพและงานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ให้สัมภาษณ์ร่วมกับคุณรุ่งรัติ ศรีสุข นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – ภูเก็ต ในโอกาสแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “สตรีไทยห่วงใยสุขภาพ ตอน Lady’s story จัดโปรดีให้สาว ๆ ยืนหนึ่งเรื่องสุขภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสตรีไทย 1 สิงหาคม และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์

            คุณรุ่งรัติ ศรีสุข นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – ภูเก็ต ได้กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในปีนี้ว่า “สังคมปัจจุบันให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางเพศ ทำให้ผู้หญิงทั่วโลกมีบทบาทและหน้าที่จะต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถาบันครอบครัว ดังนั้นเนื่องในวันสตรีไทย 1 สิงหาคม และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ทางสมาคมฯ จึงได้จัดโครงการเพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ซึ่งถือเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงทั่วโลก อีกทั้งโรคอื่น ๆ ที่ผู้หญิงควรเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ ในการเกิดก้อนเนื้อหรือมะเร็งที่อาจเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งเรื่องนี้ก็ควรต้องให้ความสำคัญ โดยแพทย์หญิงศศิญา เมธาธราธิป สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีบุตรยาก โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และนายแพทย์ชัยวัฒน์ สวนยา แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์ตรวจสุขภาพและงานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ จะได้กล่าวเพิ่มเติมต่อไป”

           แพทย์หญิงศศิญา เมธาธราธิป สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีบุตรยาก โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ได้กล่าวถึงการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกว่า “โรคมะเร็งเต้านมถือเป็นโรคมะเร็งที่พบมากในผู้หญิง และเป็นสาเหตุสำคัญอันดับต้น ๆ ที่ทำให้ผู้หญิงเสียชีวิต ซึ่งปัจจัยเสี่ยงเกิดได้จากฮอร์โมน พันธุกรรม ตลอดจนสภาพร่างกาย ปัจจุบันพบอัตราการมะเร็งเต้านมมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการตรวจคัดกรองจึงเป็นสิ่งสำคัญ การค้นพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะมีโอกาสหายได้มากขึ้น ซึ่งผู้หญิงสามารถตรวจความผิดปกติที่เกิดบริเวณเต้านมได้ด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน โดยผู้หญิงที่มีอายุ 35-40 ปี ขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรม โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นประจำทุกปี”

              แพทย์หญิงศศิญา กล่าวต่อ “ส่วนอีกหนึ่งโรคมะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องตระหนักไม่แพ้กันคือโรคมะเร็งปากมดลูก อาจเกิดจากหลายสาเหตุ หนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ ไวรัส HPV ซึ่งติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ โดยกลุ่มผู้หญิงที่ควรเข้ารับการตรวจคัดกรอง ประกอบด้วย ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์, ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย และผู้หญิงที่มีคู่นอนหลายคน ปัจจุบันเราสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยวิธี ThinPrep ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่มีความแม่นยำและไวต่อการดักจับเชื้อ ปัจจุบันเป็นที่น่ายินดีว่าโรคมะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตามควรเข้ารับการตรวจเป็นประจำทุกปีตามคำแนะนำของแพทย์”

              แพทย์หญิงศศิญา กล่าวเพิ่มเติม “เข้าใจว่าผู้หญิงมีความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพ ทางโรงพยาบาลจึงมีทีมสูติ-นรีแพทย์ออกตรวจตลอดทั้งสัปดาห์ ณ ศูนย์สุขภาพสตรี เพื่อให้ผู้หญิงมีความมั่นใจและไม่มีความกังวลเมื่อเข้ารับการตรวจรักษา ตลอดจนหากตรวจพบรอยโรคผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยทีมแพทย์ในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ จังหวัดภูเก็ตได้ทันที”

              ทางด้านนายแพทย์ชัยวัฒน์ สวนยา แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์ตรวจสุขภาพและงานอาชีวอนามัยกล่าวว่า “นอกจากโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกแล้ว ผู้หญิงยังมีโรคอื่น ๆ ที่ต้องระวังเช่นกันปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ มีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคกระดูกพรุนได้สูง ซึ่งพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายและถือเป็นภัยเงียบ เนื่องจากจะไม่แสดงอาการ แต่จะรู้เมื่อกระดูกหักไปแล้ว เพราะฉะนั้น การสร้างกระดูกใหม่ยิ่งทำได้ยาก โดยเฉพาะในผู้หญิงเมื่อเดินทางมาถึงช่วงสูญเสียฮอร์โมน เนื่องจากหมดประจำเดือน ดังนั้นการตรวจร่างกายจึงสำคัญ นอกจากจะช่วยให้คุณรับมือกับปัญหาสุขภาพกระดูกได้ทันแล้ว คุณผู้หญิงสามารถเรียนรู้วิธีป้องกันโรคหรือรีบรักษาภาวะกระดูกพรุนตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเพื่อป้องกันไม่ให้มีกระดูกหักเกิดขึ้นได้”

                นายแพทย์ชัยวัฒน์ กล่าวต่อ “แต่นอกจากการตรวจสุขภาพโดยทั่วไปแล้ว การตรวจสุขภาพช่องท้องก็ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่มักมีอาการปวดท้องประจำเดือนเป็นประจำ หรือประจำเดือนมามากมาน้อย ผิดปกติ ซึ่งตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องนั้นจะมีส่วนช่วยในการวางแผนการรักษาอาการเหล่านี้ตลอดจนภายในช่องท้องนั้นมีอวัยวะสำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็น ตับ, ม้าม, ถุงน้ำดี, ท่อน้ำดีส่วนต้น, ไต และหลอดเลือดแดงใหญ่, ตับอ่อน อีกทั้งอวัยวะสำคัญของผู้หญิง เช่น มีก้อนที่ผิดปกติ, นิ่วที่ไต, นิ่วที่ถุงน้ำดี  มดลูก และรังไข่ อันจะช่วยตรวจสอบและค้นหาความผิดปกติของอวัยวะได้”

 

แพ็กเกจ Lady’s story จัดโปรดีให้สาว ๆ ยืนหนึ่งเรื่องสุขภาพ” ราคาพิเศษสำหรับคุณผู้หญิงกับชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม

(ThinPrep + Digital Mammogram with Breast Ultrasound) 2,500 บาท จากปกติ 5,800 บาท

ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Mineral Density Screening) 1,000 บาท จากปกติ 2,500 บาท

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง (Whole Abdomen Ultrasound) 1,900 บาท จากปกติ 3,800 บาท

ซื้อและใช้สิทธิได้ถึงตั้งแต่ 1 – 31 สิงหาคม 2565 สามารถใช้บริการได้ที่

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต หรือ โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สโรชา สมศักดิ์ ฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

โทร.076-254-425 ต่อ 1902 หรือ สายด่วน 1719