สสจ.ภูเก็ต ร่วมกับ PKCD ผนึกกำลังเพื่อจัดทำระบบ Data visualization สำหรับการกระจายตัวของผู้ติดเชื้อ และผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโรค Covid – 19

สสจ.ภูเก็ต ร่วมกับ PKCD ผนึกกำลังเพื่อจัดทำระบบ Data visualization

สำหรับการกระจายตัวของผู้ติดเชื้อ และผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโรค Covid – 19

 

           วันที่ 13 พ.ค. 63  เวลา 13:00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต (สสจ.ภูเก็ต) ร่วมกับ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) จับมือลงนามบันทึกข้อตกลง” (MOU) ผนึกกำลังจัดทำระบบข้อมูล visualization เพื่อเชิงบริหารการวางแผนและจัดการของ สสจ. สำหรับข้อมูลการกระจายตัวของผู้ติดเชื้อ และผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโรค Covid – 19 นำโดย นายธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, ดร.สุวรรณา หล่อโลหการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, นายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และ นายกฤษฎาพงษ์ ตันทอง กรรมการบริหาร บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด

          ซึ่งระบบจะสามารถดูประวัติผู้ติดเชื้อ,ที่อยู่อาศัย,สถานที่ทำงาน,ประวัติการรักษาโรค,สถานที่ที่เคยไปในช่วง 14 วัน ซึ่งจะทำให้ระบบทำการย้อนเวลาไปดูข้อมูลผู้ติดเชื้อแต่ละรายหรือจะดูแบบกลุ่ม โดยใช้ความสัมพันธ์ของสถานที่, เวลา, ตัวบุคคลและยังทำให้สามารถคาดการณ์ถึงบุคคลและสถานที่ ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูงในอนาคตได้ ชึ่งจะทำให้มีโอกาสในการวางแผนและจัดการบริหารการป้องกันได้อย่างทันท่วงที สำหรับขั้นตอนการทำงานของระบบ เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนโรค จังหวัดภูเก็ต จะเป็นผู้กรอกข้อมูลและประวัติการเดินทางของผู้ป่วย ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ก่อนระบบจะแสดงผลออกมาในรูปแบบ Time Line บนแผนที่ เพื่อให้สามารถหาความเกี่ยวข้องและทำนายพฤติกรรมของแต่ละเคสได้อย่างรวดเร็ว

              โดยข้อมูลของผู้ป่วยทุกราย เจ้าหน้าที่จะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันระบบอยู่ในช่วงของการย้ายข้อมูลนำเข้าสู่ระบบ