หน่วยบริการแพทย์แผนไทยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต เปิดให้บริการ ระยะทดลอง

หน่วยบริการแพทย์แผนไทยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต เปิดให้บริการ ระยะทดลอง

วันที่ 6-8 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ประสานการส่งเสริมสุขภาพอันดามัน อาคาร 10 ชั้น 2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

              ทั้งนี้​ หน่วยบริการแพทย์แผนไทยสงขลานครินทร์ภูเก็ตจะเริ่มให้บริการจริงตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 10.00-19.00 น.

                สำหรับหน่วยบริการแพทย์แผนไทยสงขลานครินทร์ภูเก็ตนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ​ เตรียมความพร้อมในการเปิดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยสงขลานครินทร์ภูเก็ตที่คาดว่าจะเปิดประมาณหนึ่งปีหลังจากนี้ไป ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุน 5,116 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายในการที่จะยกระดับการแพทย์แผนไทยให้เป็นแพทย์แผนโลก ส่งเสริมการดูแลสุขภาพแก่ชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สนใจการแพทย์ทางเลือก

             📞☎️สอบถาม การจองคิวเข้ารับบริการและอัตราค่าบริการ ได้ที่ 076-276005 หน่วยบริการเเพทย์แผนไทยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต