ห้างภูเก็ตโกรเซอรี่ จัดงาน เทศกาลผลไม้ ครั้งที่ 2 ส่งตรงผลไม้จากชาวสวน สู่มือผู้บริโภคโดยตรง

          ห้างโกรเซอรี่ ร่วมมือกับผู้ประกอบการและเจ้าของสวนผลไม้ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงจัดกิจกรรม “เทศกาลผลไม้ ครั้งที่ 2” ณ ห้องภูเก็ตโกรเซอรี่ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 25 พ.ค. – 2 มิ.ย. 61 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ผลิตผลทางการเกษตรแก่ผู้บริโภคโดยตรง

         เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา นายเดชา เพ็ชรวงศ์  พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วย นายพงษ์เทพ ทองเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด นายจิระศักดิ์ แม้นเหมือน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวสุพัตรา สาครเสถียร รองผู้จัดการทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำกัดภูเก็ตโกรเซอรี่ รวมถึงสื่อมวลชน พ่อค้าแม่ขาย ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

          นายเดชา เพ็ชรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอขอบคุณทางห้างภูเก็ตโกรเซอรี่ ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆเหล่านี้ ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่อบอุ่น และเลือกซื้อผลไม้ในราคาที่เป็นธรรมตรงกับหลักการของพาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค

          ส่วนทางด้าน นางสาวสุพัตรา สาครเสถียร รองผู้จัดการทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำกัดภูเก็ตโกรเซอรี่ กล่าวว่า กิจกรรมเทศกาลผลไม้ ครั้งที่ 2 ที่ทางห้างภูเก็ตโกรเซอรี่จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และประชาสัมพันธ์ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ของกลุ่มลูกค้าท้องถิ่นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งยังช่วยยกระดับและสร้างแบรนด์ผลไม้ไทย ตลอดจนเพิ่มมูลค่าและสร้างชื่อเสียงผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จัก

         ส่วนกิจกรรมภายในงานเทศกาลผลไม้ที่ห้างภูเก็ตโกรเซอรี่ ได้กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. ถึงวันที่ 2 มิ.ย.2561เท่านั้น นอกจากการออกร้านของผู้ประกอบการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ยังมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันการแกะสลักผลไม้ กิจกรรมการแข่งขันตกแต่งหน้าข้าวเหนียวมะม่วง ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้มีสิทธิลุ้นรับรางวัลโล่ พร้อมประกาศนียบัตร มูลค่ารวมกว่า 12,000  บาท นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการประดับตกแต่ง Landmark ทุเรียนยักษ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานและประชาชนทั่วไปไว้เป็นจุดถ่ายภาพร่วมกันอีกด้วย