องค์กรภาคธุรกิจด้านท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง 14 องค์กรในภูเก็ต ยื่นหนังถึงนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ทบทวนคำวินิจฉัยกรณีไม่สามารถให้เอกชนซื้อวัคซีนได้โดยตรง

องค์กรภาคธุรกิจด้านท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง 14 องค์กรในภูเก็ต ยื่นหนังถึงนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ทบทวนคำวินิจฉัยกรณีไม่สามารถให้เอกชนซื้อวัคซีนได้โดยตรง

         เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต กลุ่มองค์กรภาคเอกชน 14 องค์กร ประกอบ หอการค้าจังหวัดภูเก็ต, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้, สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต, สมาคมโรงแรมป่าตอง, สมาคมโรงแรมหาดกะตะกะรน, บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด, สมาคมที่พักบูติคภูเก็ต, สมาคมสปาเพื่อสุขภาพภุเก็ต, สมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน, สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต และสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต นำโดย นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และนายภูมิกิตติ์ รักแต่งงาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้ยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอคัดค้านคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ ระบุว่า ไม่สามารถให้ภาคเอกชนซื้อวัคซีนไวรัสโควิด -19 ได้โดยตรง และยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ร้องเรียนคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีที่มีการวินิจฉัยว่า ไม่สามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนซื้อวัคซีนโควิด-19 ได้โดยตรง ผ่านทางนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอให้ทบทวนคำวินิจฉัยดังกล่าว พร้อมขอให้พิจารณาและมีคำสั่งให้ภาคเอกชนและท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต มีสิทธิในการจัดซื้อวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจาก อ.ย. โดยตรงจากผู้ผลิตวัคซีน เพื่อการท่องเที่ยวจะได้กลับมาทันภายในปี 2564 ตามยุทธศาสตร์เปิดรับ นทท. Phuket First October และยังจะเป็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภูเก็ตด้วย