องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมส่งมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit : ATK จำนวน 250 ชุด

                เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.10 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต และนายวีระวงศ์ จรสกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 6 ร่วมส่งมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit : ATK จำนวน 250 ชุด ให้กับ นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านบางคู ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อรองรับสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)