อบจ.ภูเก็ต จับมือ กกท. ผลักดันกิจกรรมด้านกีฬาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จับมือ กกท. ผลักดันกิจกรรมด้านกีฬาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

                 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสริฐ ทองดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 7 นายมานพ ลีลาสุธานนท์ และนายเสถียร แก้วพระปราบ คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนนโยบาย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. และนางสาวชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. ประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์สปอตคอมเพล็กซ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อผลักดันกิจกรรมด้านกีฬา ร่วมกับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต นายดำรง ไชยเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

              ในการนี้ นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นแล้ว จะดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านกีฬาในจังหวัดภูเก็ต เพื่อทำให้คนภูเก็ตมีสุขภาพดีทั้งจังหวัด โดยขับเคลื่อนการจัดทำศูนย์กีฬาทางฝั่งอันดามันของภาคใต้ พร้อมเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กกท. และสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต สร้างศูนย์สปอตคอมเพล็กซ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อผลักดันกิจกรรมด้านกีฬา โดยกระจายศูนย์กีฬาไปยังอำเภอถลางด้วย เพื่อให้คนภูเก็ตได้มีโอกาสออกกำลังกายครอบคลุมทุกพื้นที่