อบจ.ภูเก็ต ดูแลเพื่อนข้าราชการ

          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.20 น. นายเรวัต  อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อม นายทิวัตถ์  สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ร่วมส่งมอบเสื้อกาวน์กันน้ำ และชุด PPE  ให้แก่ พันตำรวจโท ธนะเมศฐ์ ธัญญโชติอนันท์  รองผู้กำกับด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต (ตม.ทอ.ภูเก็ต) และ พันตำรวจโท  สมชาย ปรักมาส สารวัตร ด่าน ตม.อท.ภูเก็ต เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง ตามโครงการ “อบจ.ภูเก็ต ดูแลเพื่อนข้าราชการ” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

       นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต ได้เห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วน ที่ได้ทำงานดูแลใกล้ชิดประชาชน ซึ่งในวันนี้ได้มอบ เสื้อกาวน์กันน้ำ จำนวน 750 และ ชุด PPE จำนวน 160 ตัว ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประจำท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานดูแลพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อว่าการป้องกันนั้นดีกว่าการรักษา”