อบจ.ภูเก็ต รับมอบตู้ปลอดเชื้อความดันอากาศบวกจากเอกชน สนับสนุนการทำงานสู้ภัยโควิด-19 ของ รพ.อบจ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต รับมอบตู้ปลอดเชื้อความดันอากาศบวกจากเอกชน สนับสนุนการทำงานสู้ภัยโควิด-19 ของ รพ.อบจ.ภูเก็ต

              เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และ นพ.พัลลภ เทพวงศ์ หัวหน้ากลุ่มการแพทย์ รพ.อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบตู้ปลอดเชื้อความดันอากาศบวก (Positive Pressure Room) ที่ใช้ในการตรวจโควิด มูลค่า 100,000 บาท จากบริษัท SCG จำกัด ร่วมกับ บริษัทในเครือแสงชัย และกะตะปาล์ม โดย นายเทียมชัย ศรีทรัพย์เจริญ Southern Business Director และ  นายสุภชิต จิตร์แจ้ง Southern Business Manager-Area2 เป็นตัวแทนส่งมอบ เพื่อให้โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจด้วยความปลอดภัย