อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคีเครือข่าย​ เปิดกิจกรรมเซิร์ฟบอร์ด Phuket Surftival เล็งเห็น​ความสำคัญ​ พร้อมส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่​ เป็นกำลังหลักค้นหานักเซิร์ฟตัวน้อยคนต่อไป

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคีเครือข่าย​ เปิดกิจกรรมเซิร์ฟบอร์ด Phuket Surftival

เล็งเห็น​ความสำคัญ​ พร้อมส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่​ เป็นกำลังหลักค้นหานักเซิร์ฟตัวน้อยคนต่อไป

                วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.ณ หาดกะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเซิร์ฟบอร์ด Phuket Surftival พร้อมด้วย​ นายเลิศชาย​ หวังตระกูล​ดี​ ผู้อำนวยการการ​ท่องเที่ยว​แห่ง​ประเทศไทย​ (ททท.)​ สำนักงาน​ภูเก็ต, นางรัชดาภรณ์​ โออิน​ ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​จ.ภูเก็ต​ และ​คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เทศบาลตำบลกะรน รวมถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องประชาชน​ สื่อมวลชน​ เข้าร่วม

              นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวเปิดงานและขอบคุณ​ทุกภาคีเครือข่าย​โดยเฉพาะพื้นที่กะตะกะรนถึงแม้จะเป็นชุมชนเล็กๆ​แต่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์​ เราให้ความสำคัญ​กับเด็กเยาวชน​คนรุ่นใหม่ที่กำลังเจริญเติบโต​เป็น​กำลังหลักให้พวกเราต่อไป​

                 นายเรวัต​ ยังได้กล่าวถึง อบจ.ภูเก็ต​ให้คำมั่นสัญญาในการจัดกิจกรรมเซิร์ฟบอร์ด Phuket Surftival เพื่อยกระดับ​พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเริ่มต้นที่ชุมชนกะตะ กะรน ดันให้เกิดงานต้นแบบของจังหวัดภูเก็ตในรูปแบบใหม่ ไม่สร้างขยะ นำของเหลือใช้ มาสร้างงานต่อ นอกจากนี้​ ยังได้มีโอกาสลงมือทำธงผ้ามัดย้อมร่วมกับลูกๆหลานๆชาวบ้านกะตะ โดยการนำผ้าปูที่นอนที่ไม่ใช้แล้วของโรงแรมต่างๆ มาผลิตด้วยตนเอง เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดสภาวะโลกร้อน เน้นจัดงานแบบไม่ใช้งบประมาณในการผลิตของใหม่ นำเงินมาเป็นรางวัล​ เพื่อผลักดันส่งเสริมเยาวชน ในการร่วมค้นหานักเซิร์ฟตัวน้อยจากเยาวชนลูกหลานคนในท้องถิ่นภูเก็ต​ Surftival Grom Evaluation ต่อไป

                นอกจากนี้ อบจ.ภูเก็ต ยังได้จัดกิจกรรมทางทะเล และวิถีชุมชนเข้าด้วยกัน ชวนให้คนในชุมชนมาออกบูธ​ ร้านค้า ผลิตภัณฑ์​ ฝีมือชุมชนกะตะ ( Art & Craft ) อาหารท้องถิ่น เครื่องดื่ม ดนตรี ดีเจจากคนท้องถิ่น รวมถึง​การจัดนิทรรศการความเชื่อมโยงของเซิร์ฟกับชุมชน
ภายใต้แนวคิดหลัก 4 หัวข้อ ประกอบด้วย
1. Community ทำให้ได้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
2. Creative Economic การสร้างเศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์ นับเป็นก้าวแรก ในการจัดงานแนวใหม่ของจังหวัดภูเก็ต
3. Sustainability เมื่อมีการจัดงานแล้วไม่ทิ้งขยะ ให้เป็นภาระของผู้อื่นและนำของเหลือใช้มาตกแต่ง ลดการผลิตของใหม่ เพื่อลดโลกร้อน
4. Collaboration การร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งมีแนวคิดเดียวกัน ที่มุ่งหวังให้พลังจากกิจกรรมกีฬาเซิร์ฟ และพลังจากนักเซิร์ฟ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมให้กับจ.ภูเก็ต​ อย่างสร้างสรรค์​ ต่อไป