อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับเทศบาล ต.รัษฎา  ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19  เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับเทศบาล ต.รัษฎา  ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19  เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน 

            เมื่อวันที่  9  กันยายน  2564  เวลา 09.30 น. นายเรวัต  อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  มอบหมายให้ นายทิวัตถ์  สีดอกบวบ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์  รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นายปิยะ  สีดอกบวบ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  นำรถพ่นยาฆ่าเชื้อ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีภูเก็ตและมูลนิธิทรายขาวทะเลใส ลงพื้นที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ พื้นที่หมู่ 6 ซอยสามกอง ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตามโครงการภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย เพื่อลดการระบาดของโรค ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  เป็นอย่างมาก จึงขอความร่วมมือทุกคนป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพราะเชื่อเสมอว่าการป้องกันนั้น ย่อมดีกว่าการรักษา