อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตกปลา จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 12

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตกปลา จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 12

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (สะพานหิน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. นายปรีชาพัฒน์ ขรรวิไลกุล เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นางจริยา เจริญจิระตระกูล นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง และนายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

           กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับชมรมกีฬาตกปลาภูเก็ต ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารและเพิ่มความหลากหลายทางการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ทรัพยากรทางทะเลนำไปสู่การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองของจังหวัดภูเก็ตให้ดีขึ้น ซึ่งการแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ต มีประเภทเรือที่ใช้ในการแข่งขัน ประกอบด้วย เรือเร็ว เรือยนต์ และเรือหางยาว มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันรวม 34 ทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน

สำหรับรางวัลการแข่งขันมีดังนี้

1.ปลาเกมส์น้ำหนักสูงสุด จำนวน 11 ชนิด เงินรางวัลชนิดละ 4,000 บาท

2.ปลาเกมส์รวมมากชนิด จำนวน 3 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ โล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โล่พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

3.ปลาเกมส์รวมน้ำหนักสูงสุด จำนวน 5 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ โล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โล่พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โล่พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 โล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 โล่พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท

4.ปลาพิเศษน้ำหนักสูงสุด จำนวน 3 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ (ปลาเก๋าถ่าน) โล่พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท รางวัลชนะเลิศ (ปลาสีทอง/ปลาปากกว้าง/ปลาหัวลาย) โล่พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท รางวัลชนะเลิศ (ปลาแอมเบอร์แจ็ค) โล่พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท

5.ปลาพิเศษรวมน้ำหนักสูงสุด จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท

         กิจกรรมในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาตกปลา ซึ่งได้ออกเรือไปตกปลาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564 และกลับเข้ามาในวันที่ 21 มีนาคม 2564 รวมถึงการประมูลปลาจากการแข่งขัน โดยเงินที่ได้จากการประมูลและจำหน่ายปลา มอบให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่บ้านพักพิงสุนัขจรจัด อำเภอกะทู้ และศูนย์นครปันน้ำใจ สร้างสุข