อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ขับเคลื่อน Phuket Sandbox

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ขับเคลื่อน Phuket Sandbox

            เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์ขับเคลื่อน Phuket Sandbox โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

           ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากการขับเคลื่อนโครงการ Phuket Sandbox ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา โดยที่ประชุมได้ติดตามประเด็นที่นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เน้นย้ำกับจังหวัดภูเก็ต คือ  การฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรหน้าด่านทั้งระบบ กรณีที่นักท่องเที่ยวมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่สนามบิน ในวันแรก หรือ Day 0 แล้วพบว่ามีผลเป็นบวก ติดเชื้อโควิด-19 โดยรองนายกฯ กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการตรวจข้อมูลเอกสารต่างๆ ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะลงทะเบียนได้รับ coe และเดินทางเข้าภูเก็ตให้มากขึ้น

           นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของฝ่ายปฏิบัติการทางบก ฝ่ายปฏิบัติการทางอากาศ ฝ่ายปฏิบัติการทางน้ำ ฝ่ายตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ฝ่ายประเมินผลและการประชาสัมพันธ์โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ มาตรการการเข้าออกด่านท่าฉัตรไชยตามประกาศจังหวัดฉบับที่ 4021/2564 และการปิดเส้นทางเข้าด่านท่าฉัตรไชย (ด่านทางบก)  เวลา 23.00 น.ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนลดการเดินทางออกนอกจังหวัดภูเก็ต หรือขอให้เดินทางในกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้น เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ที่อาจจะนำมาจากภายนอกเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต