อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์

            เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ (Phuket Sandbox) โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

           ในการนี้ ได้สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้กำหนดประชุมศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ ทุกวันอาทิตย์ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมข้อมูลที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ในทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในส่วนของข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตามโครงการ Phuket Sandbox

              พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติและปัญหาอุปสรรคของแต่ละส่วน/ฝ่าย ได้แก่ ส่วนผู้บัญชาการเหตุการณ์ ฝ่ายยุทธการ ฝ่ายปฏิบัติการทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ ฝ่ายปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี รวมถึงฝ่ายประเมินผลและประชาสัมพันธ์